Guld amadina (Erythura Gouldiae)
    Crvenoglava              Beloprsa                 Crvenoglava               Crnoglava                Crnoglava                 Crnoglava
       Guld amadine                  Guld amadine         Crnoglava guld amadina   Gnezdo Guld amadina     Jedan dan staro pile
  Pilići Guld amadina       Pilići stari osam dana      Pilići Guld amadina       Pilići stari dve nedelje     Mladi Guld amadina
Hit Counter