Dijamantski golubić (Geopelia cuneata)
        Dijamantski golubić              Ženka u gnezdu               Roditelji sa mladima
Hit Counter