Crvenokrili (Aprosmictus erythropterus)
Crvenokrili mužjak        Crvenokrili par           Crvenokrili par          Crvenokrili par         Crvenokrili ženka
Hit Counter